ROCKFALL – Barreres

Barreres dinàmiques

   Les nostres barreres Rockfall (o barreres de protecció) estan dissenyades per aturar rocs i runes despreses abans de que caiguin a la infraestructura, camins o altres instal·lacions.

   Les barreres Rockfall es subministren com un kit de muntatge. Tots els components (excepte els anclatges) es proporcionen en el kit panells, els pals, les plaques base, les fixacions, els cables i els clips.

   Existeixen barreres dinàmiques Rockfall disponibles amb capacitat d’absorció d’energia de fins 9.000 kJ.

   Les nostres barreres s’han desenvolupat conjuntament amb contractistes especialitzats i per tant inclouen elements que fan d’instal·lació més ràpida i segura, reduint el temps en obra.

   Les nostres barreres dinàmiques Rockfall estan provades i certifica que conforme a la Guia d’Avaluació Tècnica Europea 27 (ETAG 27) de l’Organització Europea per l’Avaluació Tècnica (EOTA en anglès).

   Maccaferri ha rebut l’Aprovació Tècnica Europea (ETA) per la seva gama de barreres de 100 a 9.000 kJ de capacitat d’absorció d’energia. La subsegüent verificació detallada de la fabricació, el subministrament i el muntatge dels sistemes ha permès la concessió de la marca CE (norma de qualitat) per els sistemes de barrera.

   Després d’un esdeveniment de gran impacte, la barrera es deforma plàsticament. L’alçada de la barrera després del impacte residual és una característica important; la barrera pot estar exposada a un segon impacte de rocs en una successió ràpida abans de que es repari. Totes les barreres dinàmiques Rockfall de Maccaferri mostren alçades residuals de la millor categoria, classe A segons ETAG 027. Així com uns allargaments dels menors del mercat.