Gabiarq®, gabions electrosoldats

   Des de els seus orígens A. Bianchini Ingeniero fabrica gabions a Espanya, però ha estat en aquests  darrers anys quan els gabions de malla electrosoldada, els anomenats Gabiarq®, seguint la tendència europea, han entrat en el nostre mercat gràcies a la seva estètica i a les múltiples combinacions possibles tant en dimensions del gabió com en la llum de malla.

   Els gabions de malla electrosoldada són caixes prismàtiques, llurs panells o cares s’uneixen entre sí mitjançant grapes d’alta resistència (1700 MPa) i s’atiranten amb tirants del mateix material a raó de 6 tirants per m2 de parament.

AVANTATGES

No cal cimentació, encara que es recomana inicia els murs amb una base de formigó pobre o tou per una perfecta linealitat del mur.

Drenants

Fàcil disseny

Muntatge ràpid

Ignífugs

Estètics

Múltiples possibilitats de farcit en gabions decoratius: Pedra, Residus Inertes, Reciclats

Ampli ventall de dimensions i llums de malla

Durabilitat

TIPUS DE MALLA, DIÀMETRES I DIMENSIONS

MALLA 75X75-D4 mm: Aquesta llum de malla s’utilitza freqüentment en els revestiments arquitectònics.

MALLA 100×50-D4 y 4,5mm: Malla antiescalada per la posició vertical de la malla, especial per murs de seguretat. La dimensió menor de la malla (50 mm) permet utilitzar pedra de menor mida sense risc que es surti del gabió.

MALLA 100×100-D4 y 4,5mm: La malla quadrada per excel·lència, dona molta visibilitat a la pedra. És perfecte per treballar amb boló de riu o altre tipus de roc amb diàmetre superior a 150 mm.

DIMENSIONS DELS PANELLS MALLA        100X50 I 100X100

      MALLA 75X75

3000×1000

1500×1000

1950×975

975×975

3000×500

1500×500

1950×450

975×450

2500×1000

1000×1000

1500×975

450×450

2000×1000

1000×500

1500×450

1350×225

2000×500

500×500

1350×675

675×225

Altres mides de panells i altres llums de malla són possibles. Preguem consultar disponibilitat.

NORMATIVA APLICABLE

La norma UNE EN 10223-8:2013 descriu les característiques dels gabions de malla electrosoldada i els seus elements d’unió i atirantat.

 

  Un dels punts més destacats d’aquesta norma és determinar quin tipus d’aliatge s’ha d’emprar i quina serà la seva durabilitat en funció de la classificació dels diferents ambients definits per la ISO 9223:2012.

  La ISO 9223 classifica la corrosivitat atmosfèrica en 6 categories i per cada categoria, EN 10223-3 i 8 estableixen la “VIDA ÚTIL DEL PRODUCTE” segons la qualitat del recobriment utilitzat.

  CATEGORIES DE CORROSIVITAT ATMOSFÈRICA

  CATEGORIES

CORROSIVITAT

  C1

Molt Baixa

  C2

Baixa

  C3

Mitja

  C4

Alta

  C5

Molt Alta

  CX

Extrema

   El Reglament Europeu per productes de construcció Directiva CPR/305/2011 (d’obligat acompliment a tota la UE) estableix que, en estructures permanents, la durabilitat mínima de la estructura ha de ser major de 50 anys.

   La següent taula relaciona els diferents ambients amb la durabilitat del filferro en funció del tipus de revestiment metàl·lic utilitzat.

Classificació mediambiental  (segons ISO 9223)

Revestiment

Classe

(EN 10224-2)

Durabilitat (anys)

Agressivitat Baixa (C2) Condicions Seques

Zones temperades, amb baixa contaminació: zones rurals, petites ciutats 100 metres per sobre del nivell del mar. Zones seques o fredes, amb un ambient lleugerament humid. Zones désertiques o subàrtiques.

Zn

A

25

Zn95Al5

A

>50

Zn90Al10

A

>120

Agressivitat Mitjana (C3) Condicions Seques

Zones temperades, amb contaminació mitjana i efectes de clorurs: zones costaneres amb deposició de clorurs, zones urbanes. Zones Subtropicals a tropicals amb baixa contaminació.

Zn

A

10

Zn95Al5

A

25

Zn90Al10

A

50

Agressivitat Alta (C4) Condicions Humides

Zones temperades, amb contaminació alta i efectes importants de clorurs: zones costaneres amb deposició de clorurs, zones urbanes contaminades, zones industrials amb atmosfera mitjana contaminada. Zones Subtropicals a tropicals.

Zn95Al5

A

10

Zn90Al10

A

25

Zn90Al10 +

Recobriment Orgànic

 

A

 

>120

 

   Aquests ambients són els més comuns amb excepció dels casos afectats per la proximitat directa del mar i/o elevats nivells de contaminació, que s’han de classificar com C5 i CX. En aquests dos casos només és possible utilitzar aliatges amb recobriments orgànics, com el PoliMac® amb el que assegurem una durabilitat superior a 120 anys. Un altre alternativa serà la utilització d’Acer Inoxidable AISI 316 o similar. 

   Tal i com es desprèn d’aquesta taula, en el cas d’un ambient C3, en carreteres amb transit, amb emissions de gasos originats per combustions o ciutats de mida mitjà a gran, GalMac® C3 (Zn90Al10) és l’única aliatge que garanteix durabilitat d’obra superior a 50 anys.

MARCATGE CE

   Tots els nostres elements per configurar gabions de malla electrosoldada disposen del marcatge CE. Al afegir el marcatge CE a un producte, el fabricant declara, sota la seva exclusiva responsabilitat, les prestacions d’aquest producte amb tots els requisits legals exigits a la UE i assegura la validesa del producte.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS NOSTRES GABIONS

GAVIARQ®

Fabricació Certificada per la Norma UNE EN ISO 9001

Diàmetre del Filferro: 4, 4,5 y 5,0 ±0,08mm (EN 10218-1-2 Taula 1)
Resistència Mitjana del filferro: 700 MPa (EN 10218-1-2)

Recobriment mínim: 275g/m2 Galmac® C3 (EN 10244-2 Classe A Taula 2)
Tolerància dimensions de la malla: ±3 mm (EN 10223-8 Apartat 7.3. Taula 3)

Tolerància dimensions del panell: ±3 mm/m (EN 10223-8)

Resistència al cisallament de la soldadura: mitjana superior al 75% de la càrrega de ruptura del filferro de menor secció i valors individuals no menors al 50% (EN 10223-8 Apartat 7.5).

Tolerància de les dimensions del gabió: ±35 mm (EN 10223-8)

Corrosió per Diòxid: Menys del 5% de la superfície amb òxid vermell després de 56 cicles (EN ISO 6988)

Corrosió Salina: Menys del 5% de la superfície amb òxid vermell després de 3500 h d’exposició (EN ISO9227).

Durabilitat

Ambient C2: > 120 anys

Ambient C3: > 50 anys

Ambient C4: > 25 anys

PECES ESPECIALS

Trepessis, triangles, acabats en oblic. Podem fabricar peces de qualsevol geometria o poden modificar-se “in situ” en obra si es disposa de les eines adequades.

GABIARQ® INOX: MÀXIMA DURABILITAT

Oferim als nostres clients la possibilitat de subministrar gabions, panells soldats i els seus components (Tirants i Grapes) fabricats en Acer Inoxidable AISI 304 i 316 o similar, així com gabions amb recobriment orgànic. Aquestes qualitats són les úniques recomanades en ambients C5 i CX.

PEDRA DE FARCIT I RECICLABILITAT

Quasi qualsevol pedra natural pot ser emprada per farcir un gabió. En els gabions decoratius, sempre i quan no conformin murs de càrrega, pot emprar-se com farcit qualsevol tipus d’element inert o vegetació, amb resultats espectaculars.

MURS DE GRAVETAT

Obra: Cementiri de Martorelles (Barcelona)

Malla: 100×50-4,5 Antiescalable. Volum: 1800 m3
Pedra: Pissarra Tagamanent, cara vista carejada manual

Obra: Bodegues Pago de Carraovejas, Peñafiel (Valladolid)

Malla: 100×100-4,5 . Volum: 2200 m3

Pedra: Calcaria Blanca Silleria. Cara vista carejada manual

REVESTIMENTS ARQUITECTONICS

Obra: Edifici Red Elèctrica La Corunya

Malla: 100×100-4,5 Volum: 1300 m2

Pedra: Granit Porrinyo, cara vista carejada manual

Obra: Avinguda Meridiana – Pont de Sarajevo (Barcelona)

Malla: 50×100-4,5 Apaïsada. Superfície: 1400 m2
Pedra: Granodiorita, abocament mecànic

Obra: Accessos i pont sobre el Mogent, Montornès del Vallès (Barcelona)

Malla: 100×50-4,5 Antiescalable. Volum: 1200 m3

Pedra: Granodiorita, abocament mecànic

Obra: Mina de Coure Les Cruces (Sevilla)

Malla: 100×100-4,5 Apaïsada. Volum: 250 m3
Pedra: Rebuig de mina, cara vista 

TANCATS, MURS PERIMETRALS I RESTAURACIÓ ARQUEOLÒGICA

Obra: Institut Oceanogràfic Espanyol, Santa Cruz de Tenerife

Malla: 100×100-4,5 INOX AISI 316.

Volum: 1500 m3

Obra: Mur perimetral urbanització Valdebebas (Madrid)

Malla: 100×100-4,5. Volum: 3018 m3

Pedra: Granodiorita. cara vista carejada manual, coronació buida

Obra: Centre Comercial Port Venecià (Saragossa).

Malla: 100×100-4,5 . Volum: 1800 m3

Pedra: Calcaria, cara vista carejada manual.

Obra: Escola Thau, Barcelona.

Malla: 50×100-4,5 .

Volum: 1100 m3
Pedra: Granodiorita, abocament mecanic.

MOBILIARI URBÀ, JARDINERIA, BIOENGINYERIA i ARQUITECTURA

Obra: Ciutat de la Cultura, Santiago de Compostela (La Corunya).

Malla: 100×100-4,5 . Volum: 1100 m3.

Pedra: Calcosquist i Eucaliptus tractat, jardinera en coronació.

Obra: Bodegues Pago de Carraovejas, Peñafiel (Valladolid)

Malla: 100×100-4,5 . Volum: 2200 m3

Pedra: Calcaria Blanca Selleria. Cara vista carejada manual