ROCKFALL – ACCESSORIS

Barra de anclatge

   Oferim diferents tipus de barres d’anclatge pel seu us en conjunt amb els nostres sistemes MacRO per protecció de despreniments de rocs i mitigació de riscos naturals.

    Barres autoperforants d’alta capacitat – disponibles en varis diàmetres, resistències d’acer i proteccions contra corrosió, incluent galvanitzat per electrolisi, en calent o amb revestiment epoxy. Existeixen també broques, acopladors, plaques i cargols disponibles per adaptarse als requeriments del projecte i a les condicions del terreny.

   Barres roscades en continuo – disponibles varies diàmetres, resistencies d’acer i proteccions contra la corrosió incluent galvanitzat por electrolisi o en calent, revestiment epoxy o amb protecció doble contra la corrosió. També existeixen acopladors, i plaques disponibles per satisfer els requeriments del projecte.

Cable d’acer

   El nostre cable és un accessori dels nostres sistemes MacRO per protecció de despreniments de rocs i mitigació de riscos naturals.

   Normalment s’utilitza com soport per cortines o sistemes de malla bulonada.

Plaques d’anclatge

   Desenvolupem plaques d’anclatge per que s’adaptin a les exigències dels projectes en obres de protecció contra la caiguda de rocs i mitigació de riscos naturals.

   Amb la nostra malla Steelgrid® HR, la nostra HR Plate es utilitzada per transferir càrregues de forma eficient de la malla als punts d’anclatge i és un dels components del “kit de mallas” Steelgrid® HR. Aquests ofereixen un rendiment ideal amb el Steelgrid® HR, reforçant la rigidesa del sistema.

Elements d’unió – HR

   Grampes HR y HR – links són components importants del sistema Steelgrid® HR.

  • Els HR – links connecten lateralment panells adjacents de malla Steelgrid® HR i no requereixen la utilització d’eines. Aquests connectors uneixen els cables d’acer, connectant-los eficientment.
  • Els subjecta cables HR tècnicament superiors als subjecta cables tradicionals per cables i són utilitzats per connectar els cables superposats del Steelgrid® HR sobre els cables de coronació i de la base, en un talús rocós. Els subjecta cables HR proporcionen el rendiment, la confiabilitat i la vida útil ideal.