FILLFERRO I SOLUCIONS GEOTÈCNIQUES

  Més de 110 anys d’experiència Enginyant solucions en geotècnia, en el sector de la construcció, del tractament del sòl, o en la industria a partir de filferro d’acer i dels seus derivats.

ELS nostres productes

FILFERRO d’ACER RECOBERT

“Fundada al 1908, BIANCHINI es dedica a la fabricació i comercialització de filferro d’acer galvanitzat per la seva aplicació en diversos sectors d’activitat:

des de la geotècnia al tancament, agricultura, industria alimentaria, sector del
cable, etc…”

FILFERRO RECOBERT

MILLORA DE LA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA PREPARACIÓ DEL FILFERRO PREVIAMENT A LA GALVANITZACIÓ, CANVI DEL SISTEMA DE ENLLUMENAT I MILLORA ENERGÈTICA DEL LACAT DEL FILFERRO.

ACCEDIR