FILFERRO GALVANITZAT

  •  Galvanitzat

   Bianchini Ingeniero S.A. està especialitzada en la producció de filferros en acer de baix contingut en carbó amb revestiment metàl·lic per diversos sectors industrials.

FILFERRO GALVANITZAT EXTRA FI

Diàmetre

De 0,20 mm a 0,55 mm

Quantitat de Zn

 Min. 20 g/m(classe D) 

Resistència a la ruptura

330 – 420 MPa

FILFERRO GALVANITZAT FI

Diàmetre

De 0,60 mm a 1.60 mm

Quantitat de Zn

 Min 20 a 30 g/m(segons el diàmetre)

Resistència a la ruptura

440-540 MPa (Recuit en campana o en continu)

   Els filferros fins són produïts amb revestiment de zinc, i són utilitzats en sectors de cables armats, tubs flexibles, xarxes metàl·liques, bricolatge, bruc, i agricultura, principalment.

   La característica del producte ve de l’absència de discontinuïtat en els filferros, i d’un acabat superficial llis, brillant i sense grumolls.

   Altres filferros galvanitzats són realitzats per el sector tancament en general (xarxes simple torsió, panells, agricultura).  A. Bianchini Ingeniero. S.A., grup Maccaferri, ofereix varis tipus de qualitats de filferro revestit metàl·lic:

FILFERRO GALVANITZAT COMERCIAL i REFORÇAT

Diàmetre

De 1,60 mm a 5 mm

(superior a 5 mm sols galvanitzat comercial)

Quantitat de Zn

 Min 45 a 80 g/m(segons el diàmetre ; comercial)

Min 205 a 280 g/m(segons el diàmetre; reforçat)

Resistència a la ruptura

400-600 MPa (Recuit)

600-1000 MPa (Dur)