FILFERRO RECOBERT

“Fundada el 1908, BIANCHINI es dedica a la fabricació i comercialització de filferro d’acer galvanitzat per la seva aplicació en diversos sectors d’activitat: des de la geotècnia al tancament, agricultura, industria alimentaria, sector del cable, etc…”

FILFERRO GALVANITZAT

Bianchini Ingeniero S.A. està especialitzada en la producció de filferros en acer de baix contingut en carbó amb revestiment metàl·lic per diversos sectors industrials.

VEURE MÉS

FLEIX GALVANITZAT

Per el sector del cable i de tubs flexibles A. Bianchini Ingeniero S.A. ofereix als seus clients un fleix galvanitzat segons la taula adjunta.

VEURE MÉS

FILFERRO GalMAC® C3 i GalMAC® Green (Aleació Zn90-Al10)

El filferro GalMAC® és un filferro revestit metàl·licament amb una aliatge de zinc (Zn) de elevada puresa amb 90% de zinc, 10% d’alumini (Al) i afegits de lantani (La) i de ceri (Ce). 

VEURE MÉS

FILFERRO PLASTIFICAT I FILFERRO POLIMAC®, FABRICATS PER EXTRUSIÓ

El Filferro galvanitzat i plastificat és un producte dirigit principalment al sector del tancament industrial (xarxa simple torsió), agricultura, hivernacles i bricolatge.

VEURE MÉS

FILFERRO GABIARQ®

Amb més de 20 anys d’experiència fabricant filferro galvanitzat en calent desenvolupat especialment per el sector del Champagne, Prosecco, Cava i altres begudes espumoses.

 

VEURE MÉS