Política de Privacitat

Amb aquesta política de privacitat A. Bianchini Ingeniero S.A. pretén descriure els mètodes que s’utilitzen en l’administració d’aquesta pàgina web en referència amb el tractament de dades personals dels seus usuaris. Aquest és un avís general en compliment amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) Reglament UE 679/2016 i altres lleis d’aplicació. 

Quan s’utilitzin determinats serveis, es proporcionarà als usuaris avisos de privacitat detallats en conformitat amb els articles 13 i 14 de l’RGPD.

 1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES
 2. Bianchini Ingeniero S.A. – Gran Vial, 8, 08170 Montornès de Vallès – Barcelona, ​​Espanya, Tel: +34 93 568 65 10 – compliance@es.maccaferri.es
 3. LLOC DEL TRACTAMENT DE DADES

 Les dades personals es tracten en les oficines d’A Bianchini Ingeniero S.A 

 1. DADES PERSONALS TRACTADES 
 2. a) Dades personals tractades per al funcionament de la pàgina web

Els sistemes informàtics i els procediments de programari utilitzats per al funcionament de la pàgina web adquireixen durant el curs normal del seu exercici algunes dades personals la transmissió és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. 

Es tracta d’informació que no es recull per associar-se a individus específics, però que no obstant això, per la seva pròpia naturalesa, podria a través d’elaboracions i associacions amb dades conservades per tercers, permetre identificar els usuaris que es connecten a el lloc. 

Entre les dades recollides es troben les adreces IP o els noms de domini dels ordinadors utilitzats pels usuaris que connecten a el lloc web i l’aplicació, les adreces en notació URI (Uniform Resource Identifier) ​​dels recursos sol·licitats, l’hora de consulta, el mètode utilitzat per enviar la sol·licitud al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en resposta, el codi numèric que indica l’estat de resposta de servidor (error, èxit, etc.) i altres paràmetres relacionats amb el sistema operatiu i els usuaris. 

Les dades podrien ser utilitzats per a una investigació de responsabilitats en cas d’hipotètics delictes informàtics perjudicials per al lloc web i l’aplicació.

 1. b) Dades proporcionades directament pels usuaris

L’enviament opcional, explícit i voluntari de dades sol·licitades en les diverses seccions d’aquest lloc web i de l’aplicació, s’utilitzen per processar les peticions dels usuaris (incloent, però no limitant-se a: casos en què la informació o l’aclariment és sol·licitada escrivint a les adreces de correu indicades en el lloc web i en l’aplicació).

A petició, es proporcionarà o mostrarà a les pàgines del lloc web i de l’aplicació un resum d’informació específica per a determinats serveis.

 1. c) Cookie

 El lloc web utilitza galetes i tecnologies similars per assegurar el funcionament adequat dels procediments i millorar l’experiència de les aplicacions en línia.

Per a l’ús de cookies, si us plau, llegiu la informació completa fent clic aquí.

 1. PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE DADES
 2. Bianchini Ingeniero S.A. opera amb l’objectiu de conservar les dades personals el menor temps possible per proporcionar els serveis al Client i, en qualsevol cas, no més del que estableixen les lleis pertinents vigents. 

Per a cada servei que el Client sol·liciti, es proporcionarà un avís específic de privacitat, amb el detall de el període durant el qual es conservaran les dades personals, o amb el criteri utilitzat per determinar aquest període. 

 1. BASE LEGAL PEL TRACTAMENT DE DADES

Les dades hauran de processar partint de diferents bases legals de tractament, d’acord amb el tipus de servei proporcionat per A. Bianchini Ingeniero S.A.. Per a cada servei sol·licitat pel client, A. Bianchini Ingeniero S.A. proporcionarà un avís de privacitat específic amb un detall de el sistema de processament pertinent.

 1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES

Funcionament de la pàgina web

La informació recopilada durant la navegació s’utilitzarà amb l’objectiu d’obtenir dades estadístiques anònimes sobre l’ús del lloc web i per monitoritzar el seu correcte funcionament. 

 

 1. a) Base jurídica per al tractament de dades

Interès legítim

Les Dades Personals únicament es tractaran el temps necessari per al funcionament de la pàgina web i per millorar l’experiència de les aplicacions en línia.

 1. b) Període d’emmagatzematge de les dades

Durant la sessió en el lloc web. 

Un cop expirats els termes de retenció anteriors, la informació es destruirà, esborrarà o quedarà anònima, d’acord amb els procediments tècnics de supressió i backup.

 1. OBLIGATORIETAT DE SUBMINISTRAMENT DE DADES

Exceptuant la informació de navegació, requerida per implementar els protocols IT, el subministrament de dades personals per part dels usuaris és lliure i opcional. No obstant això, si l’usuari no facilita aquestes dades, serà impossible dur a terme les sol·licituds realitzades pel mateix.

 1. RECEPTORS DE DADES

 Les dades personals poden ser transferits a tercers que actuïn com a responsables del tractament de dades (com ara organismes de control, autoritats competents i organitzacions públiques autoritzades a sol·licitar dades), o bé ser processats en nom de l’empresa per entitats designades com a encarregades de el tractament , a les quals es proporcionen les instruccions adequades de funcionament. Aquestes entitats inclouen:

 1. a) Empreses pertanyents a el Grup Maccaferri, que treballin com a encarregats de el tractament de dades o amb finalitats administratives o de comptabilitat (per exemple, amb fins relacionats amb les activitats internes administratives, financeres i de comptabilitat);
 2. b) Persones físiques i / o jurídiques que proporcionin diferents serveis a l’empresa (per exemple, proveïdors de servei per a la gestió de la pàgina web, com ara subcontractistes de sistemes, empreses proveïdores d’Internet, etc.). Aquestes entitats també poden treballar com a encarregades de el tractament de dades.
 3. c) Entitats públiques o privades a les que es comuniquin les dades amb l’objectiu de complir o forçar el compliment d’obligacions específiques previstes per lleis, reglaments i legislació de la Unió Europea. Aquestes entitats han d’actuar com a responsables autònoms del tractament de dades o encarregats el tractament de dades.
 4. ENTITATS AUTORITZADES A PROCESSAR DADES

Les dades seran processades per empleats amb els coneixements tècnics adequats, col·laboradors de l’Empresa o per entitats externes en qualitat de processadors i empleats, actuant i realitzant en nom de l’Empresa tasques tècniques i organitzatives en el lloc web.

 1. TRANSFERÈNCIA DE DADES PERSONALS FORA DE LA UE

Les dades poden transferir-se a països no pertanyents a la Unió Europea, en particular per a:

 1. a) Països no pertanyents a la Unió Europea el nivell de protecció de dades és considerat adient per la Comissió Europea en conformitat amb l’article 45 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). 
 2. b) Països no pertanyents a la Unió Europea diferents dels esmentats en la definició del paràgraf anterior a), després de signar les Clàusules Contractuals tipus adoptades o aprovades per la Comissió Europea en conformitat amb l’article 46, apartat 2, lletres c) i d) de el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). 

Es pot obtenir una còpia de les garanties abans esmentades enviant una sol·licitud específica al responsable del tractament de dades, d’acord amb les modalitats especificades en el paràgraf següent “Drets del Titular de les Dades – Queixa a l’Autoritat de Supervisió”. 

 1. DRETS DE L’INTERESSAT – QUEIXA A L’AUTORITAT SUPERVISORA

L’informem que, sota l’àmbit de legislació de l’RGPD, sobre la base de la legalitat del tractament i de les modalitats de tractament, si es compleixen les condicions, vostè disposa dels següents drets: accedir a les seves dades personals, corregir dades incorrectes, esborrar dades personals, limitar el processament de dades personals, oposar-se a el processament d’aquests, així com el dret a la portabilitat. A més, vostè té el dret de retirar el consentiment en qualsevol moment sense afectar la legalitat del processament basada en el consentiment abans de la seva retirada. Els titulars de les dades tenen dret a presentar una queixa a l’autoritat de supervisió de l’estat membre on treballen o a l’estat membre en què s’hagi produït la suposada infracció.

 1. RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓ DE DADES

 Per a qualsevol consulta relacionada amb el tractament de les seves dades personals, si us plau contacti amb el nostre Responsable de la Protecció de Dades, a través del següent contacte: compliance@es.maccaferri.es 

 

ADVERTENCIA SOBRE EL PROCESSAMENTO DE DADES PERSONALS DELS USUARIS D’ACORD AMB EL REGLAMENT DE L’UNIÓ EUROPEA 2016/679 (REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES – “GDPR”) – “CONTACTE”

 1. CONTROLADOR DE DADES
  A. Bianchini Ingeniero S.A., Gran Vial, 8, 08170 Montornès del Vallès – Barcelona, Espanya, Tel: +34 93 568 65 10, Fax: +34 93 568 65 11
 2. PROPOSIT DEL PROCESSAMENT DE DADES

Les dades proporcionades per l’ompliment del formulari seran processats per l’Empresa perquè aquesta pugui atendre sol·licituds d’informacions sobre la pròpia empresa, els seus productes i / o serveis.

 1. a) Base jurídica per al tractament de dades 

Execució del contracte que involucra el titular de les dades 

 1. b) Període de retenció de dades

Aquestes dades seran retinguts fins a la revocació del consentiment o terminació de la relació amb el client. 

Una vegada que els termes de retenció anteriors hagin expirat, les dades seran destruïts, esborrats o quedaran anònims, d’acord amb els procediments tècnics d’eliminació i còpia de seguretat.

 1. SUBMINISTRAMENT COMPOSTOS DE DADES

El subministrament de la informació sol·licitada en el formulari de recollida de dades és necessari perquè es pugui disponibilitzar la informació sol·licitada, per la qual cosa la fallada en proveir aquestes dades impedirà a l’Empresa respondre a la sol·licitud.

 1. RECIPIENTS DE DADES

Les dades personals poden ser divulgats als interessats que actuen com a controladors de dades (com organismes de control, autoritats competents i organitzacions públiques autoritzades a sol·licitar dades) o processats en nom de l’empresa per aquells designats com processadors de dades, que estan proveïts de les adequades instruccions de funcionament. Aquestes parts inclouen les següents categories:

 1. a) Empreses que presten serveis de gestió i / o manteniment a el lloc de l’Empresa; 
 2. b) Empreses que ofereixen serveis de correspondència.
 3. PARTS AUTORITZADES A PROCEDIMENTS DADES

Les dades poden ser processats per funcionaris dels departaments de l’empresa que són responsables de realitzar les activitats descrites anteriorment i que han estat autoritzats a processar les dades i que han rebut instruccions operatives adequades.

 1. TRANSFERÈNCIA DE DADES PERSONALS FORA DE LA UNIÓ EUROPEA

Les dades poden transferir-se a països no pertanyents a la Unió Europea, en particular per a:

 1. a) Països no pertanyents a la Unió Europea el nivell de protecció de dades és considerat adient per la Comissió Europea de conformitat amb l’article 45 del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) 
 2. b) Països no pertanyents a la Unió Europea que no entren en el paràgraf anterior a), després de signar les clàusules contractuals estàndard adoptades o aprovades per la Comissió Europea de conformitat amb l’article 46, apartat 2, lletres c) i d) del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) Una còpia de les salvaguardes dalt esmentades pot obtenir enviant una sol·licitud específica al Controlador d’acord amb les modalitats especificades en el paràgraf següent “Drets del Titular de les Dades – Queixa a l’Autoritat de Supervisió”.
 3. DRETS DEL TITULAR DE LES DADES – QUEIXA A l’AUTORITAT SUPERVISORA

A l’entrar en contacte amb l’empresa per correu electrònic enviat a compliance@es.maccaferri.com, com, els titulars de les dades poden demanar que el Controlador accedeix a les seves dades personals, així com corregir o excloure les seves dades personals, i també tenen el dret de restringir el processament d’aquestes dades, en els casos que preveu l’article 18 del Reglament General de Protecció de dades (GDPR), i impugnar el processament en cas de legítim interès del Controlador.

A més, en els casos en què el processament es basi en el consentiment o el contracte i s’executi amb eines automatitzades, els titulars de dades tindran dret a rebre les dades personals en un format estructurat, normalment utilitzat i llegible per ordinador, i transmetre els dades a un altre Controlador de dades sense obstrucció. 

Els titulars de dades tenen dret a presentar una queixa a l’autoritat de supervisió competent en l’Estat membre on resideixen o on treballen o a l’Estat membre en què s’hagi produït la suposada infracció

ADVERTENCIA SOBRE EL PROCESSAMENT DE DADES PERSONALS D’ACORD AMB EL REGLAMENT DE L’UNIÓ EUROPEA 2016/679 (REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES – “GDPR”) – “AREA RESERVADA”

 1. CONTROLADOR DE DADES.

A.Bianchini Ingeniero S.A., Gran Vial, 8, 08170 Montornès del Vallès – Barcelona, España, Tel: +34 93 568 65 10, Fax: +34 93 568 65 11

 1. PROPOSIT DEL PROCESSAMENT DE DADES
 2. Permet el registre en les Àrees Reservades de el lloc per donar accés a les notícies, informacions i continguts disponibilizats per l’Empresa a través d’un compte personal, concedida per l’Empresa als usuaris. La base jurídica per al processament de dades és l’execució del contracte que involucra el titular de les dades.
 3. Màrqueting genèric: a tall d’exemple, l’enviament d’informació comercial – per mètodes automatitzats (com missatges de text i correu electrònic) i tradicionals (com trucades telefòniques) – relacionades amb els serveis / productes oferts per l’Empresa o els informes d’esdeveniments de l’empresa; realització d’investigació de mercat i anàlisi estadística. Consentiment (que és opcional i pot ser suspès en qualsevol moment).

iii. Màrqueting de perfil: anàlisi de les preferències, hàbits, comportaments i interessos dels titulars de dades, per tal de proporcionar informació comercial personalitzada / accions / ofertes dirigides i serveis adaptats a les necessitats / preferències dels titulars de dades. Consentiment (que és opcional i pot ser suspès en qualsevol moment).

 1. Compliment de les obligacions previstes pels reglaments i per la legislació nacional i internacional aplicable. El fonament jurídic per al processament de dades és la necessitat de complir les obligacions legals.
 2. Si cal, per determinar, exercir o defensar els drets del Controlador en processos judicials. El fonament jurídic per al processament de dades és l’interès legítim.
 3. PERÍODE DE RETENCIÓ DE DADES

Termini contractual i, després del venciment, pel termini de prescripció de 10 anys. En cas de litigi, durant tot el període del litigi, sempre que els terminis de recurs no hagin expirat.

Després de l’expiració dels termes de retenció abans esmentats, les dades es destruiran, s’esborraran o quedaran anònims, en consistència amb els procediments tècnics d’eliminació i còpia de seguretat.

 1. SUBMINISTRAMENT COMPOSTOS DE DADES

El subministrament de dades marcades amb un asterisc (*) en el formulari de registre és obligatori per a la conclusió i compliment del contracte; per tant, qualsevol rebuig a proporcionar les dades a dalt, no autoritzarà el registre en les Àrees Reservades.

 1. RECIPIENTS DE DADES

Les dades poden ser processats per tercers en qualitat auditors, com ara autoritats competents i autoritats de supervisió i control i, en general, entitats públiques o privades habilitades per a sol·licitar les dades.

Les dades també poden ser processats, en nom de l’empresa, per entitats externes designades com processadores de dades, conferides d’instruccions d’operació adequades. 

Aquests temes s’inclouen essencialment en les següents categories:

 1. Empreses de suport de TI i empreses d’allotjament;
 2. Empreses que ofereixen serveis de gestió i manteniment de llocs web.
 3. Sucursals de l’empresa, si hi ha consentiment
 4. ENTITATS AUTORITZADES A PROCEDIMENTS DADES

Les dades poden ser processats pels funcionaris dels departaments de l’empresa, que són responsables d’executar les activitats descrites anteriorment i que han estat autoritzats a processar les dades i que han rebut instruccions operatives adequades.

 1. TRANSFERÈNCIA DE DADES PERSONALS FORA DE LA UNIÓ EUROPEA

Les dades podran transferir-se a països fora de la Unió Europea, en particular per a:

 1. a) Països no pertanyents a la Unió Europea el nivell de protecció de dades és considerat adient per la Comissió Europea de conformitat amb l’article 45 del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) 
 2. b) Països no pertanyents a la Unió Europea que no entren en el paràgraf anterior a), després de signar les clàusules contractuals estàndard adoptades o aprovades per la Comissió Europea de conformitat amb l’article 46, apartat 2, lletres c) i d) del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR).

Una còpia de les salvaguardes dalt esmentades pot obtenir enviant una sol·licitud específica al Controlador d’acord amb les modalitats especificades en el paràgraf següent “Drets del Titular de les Dades – Queixa a l’Autoritat de Supervisió”.

 1. DRETS DEL TITULAR DE LES DADES – QUEIXA A l’AUTORITAT SUPERVISORA

Els titulars de dades poden requerir que el controlador de dades accedeixi a les seves dades personals, esborreu, corregeixi dades imprecises, completi dades incompletes, limiti el processament en els casos previstos per l’art. 18 GDPR, així com a objecte per al processament en casos d’interès legítim de el controlador de dades, entrant en contacte amb l’empresa per correu electrònic a compliance@es.maccaferri.com

A més, els titulars de les dades estaran autoritzats si el processament es basa en el consentiment o en el contracte i si són executats per eines automatitzades, a rebre les dades en un format estructurat, normalment utilitzat i llegible per ordinador i, quan sigui tècnicament possible, a un altre controlador sense impediments.

Els titulars de les dades tenen el dret de retirar el seu consentiment en qualsevol moment amb fins de màrqueting i / o perfils i oposar-se a el processament de les seves dades per a fins de màrqueting, incloent perfils relacionats amb el màrqueting directe. No obstant això, si un titular de dades prefereix ser contactat per a aquesta finalitat exclusivament per mitjans tradicionals, és possible que ell / a expressi la seva oposició només a la recepció de comunicacions per mètodes automatitzats. 

Els titulars de dades tenen dret a presentar una queixa a l’autoritat de supervisió competent en l’Estat membre on resideixen o on treballen o a l’Estat membre en què s’hagi produït la suposada infracció.

ADVERTENCIA SOBRE EL PROCESSAMENTO DE DADES PERSONALS D’ACORD AMB EL REGLAMENT DE L’UNIÓ EUROPEA 2016/679 (REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES – “GDPR”) – “NEWSLETTER”

 1. CONTROLADOR DE DADES
 1. Bianchini Ingeniero S.A., Gran Vial, 8, 08170 Montornès del Vallès – Barcelona, Espanya, Tel: +34 93 568 65 10, Fax: +34 93 568 65 11
 2. PROPOSIT DEL PROCESSAMENT DE DADES
 3. Enviar, per correu electrònic, comunicacions informatives ( “Newsletter”) per a aquells que fan sol·licituds expresses, escrivint la seva adreça de correu electrònic en el formulari de recollida de dades apropiat. La base jurídica per al processament de dades és l’execució del contracte que involucra el titular de les dades. 
 4. Màrqueting genèric: a tall d’exemple, enviar informació comercial – a través de mètodes automatitzats (com missatges de text i correu electrònic) i tradicionals (com trucades telefòniques) – relacionades amb els serveis / productes oferts per l’Empresa o els informes d’esdeveniments de l’empresa; realització d’investigació de mercat i anàlisi estadística. Consentiment (que és opcional i pot ser suspès en qualsevol moment).

iii. Màrqueting de perfil: anàlisi de les preferències, hàbits, comportaments i interessos dels titulars de les dades, per tal de proporcionar informacions comercials personalitzades / accions / ofertes dirigides i serveis adaptats a les necessitats / preferències dels titulars de dades. Consentiment (que és opcional i pot ser suspès en qualsevol moment). 

 1. PERDUA DE RETENCIÓ DE DADES

Les dades recollides seran retingudes fins a la revocació del consentiment, és a dir, fins que la persona cancel.li (unsubscribe) el servei de butlletí informatiu (newsletter)

Després de l’expiració dels termes de retenció abans esmentats, les dades es destruiran, s’esborraran o es quedaran anònims, consistentment amb els procediments tècnics d’eliminació i còpia de seguretat.

 1. SUBMINISTRAMENT COMPOSTOS DE DADES

El subministrament de dades marcades amb un asterisc (*) en el formulari de registre és obligatori per a la conclusió i compliment del contracte; per tant, qualsevol negativa a proporcionar les dades anteriors, no autoritzarà la inscripció en el servei de newsletter.

 1. UNSUBSCRIBE (CANCEL·LAR SIGNATURA)

L’usuari pot optar per desfer la signatura al clicar a l’enllaç “unsubscribe” (cancel·lar signatura) present en cada correu electrònic.

 1. RECIPIENT DE DADES

Les dades poden ser processats per tercers en qualitat auditors, com ara autoritats competents i autoritats de supervisió i control i, en general, entitats públiques o privades habilitades per a sol·licitar les dades.

Les dades també poden ser processades, en nom de l’empresa, per entitats externes designades com processadores de dades, conferides d’instruccions d’operació adequades. Aquests temes s’inclouen essencialment en les següents categories:

 1. Empreses de suport de TI i empreses d’allotjament;
 2. Empreses que ofereixen serveis de gestió i manteniment de llocs web.
 3. Sucursals de l’empresa, si hi ha consentiment
 4. ENTITATS AUTORITZADES A PROCEDIMENTS DADES

Les dades poden ser processats pels funcionaris dels departaments de l’empresa, que són responsables d’executar les activitats descrites anteriorment i que han estat autoritzats a processar les dades i que han rebut instruccions operatives adequades.

 1. TRANSFERÈNCIA DE DADES PERSONALS FORA DE LA UNIÓ EUROPEA

Les dades podran transferir-se a països fora de la Unió Europea, en particular per a:

 1. a) Països no pertanyents a la Unió Europea el nivell de protecció de dades és considerat adient per la Comissió Europea de conformitat amb l’article 45 del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) 
 2. b) Països no pertanyents a la Unió Europea que no entren en el paràgraf anterior a), després de signar les clàusules contractuals estàndard adoptades o aprovades per la Comissió Europea de conformitat amb l’article 46, apartat 2, lletres c) i d) del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) Una còpia de les salvaguardes dalt esmentades pot obtenir enviant una sol·licitud específica al Controlador d’acord amb les modalitats especificades en el paràgraf següent “Drets del Titular de les Dades – Queixa a l’Autoritat de Supervisió”.
 3. DRETS DEL TITULAR DE LES DADES – QUEIXA A l’AUTORITAT SUPERVISORA

Els titulars de dades poden requerir que el controlador de dades accedeixi a les seves dades personals, esborreu, corregeixi dades imprecises, completi dades incompletes, limiti el processament en els casos previstos per l’art. 18 GDPR, així com a objecte per al processament en casos d’interès legítim de el controlador de dades, entrant en contacte amb l’empresa per correu electrònic a compliance@es.maccaferri.com

A més, els titulars de les dades estaran autoritzats si el processament es basa en el consentiment o en el contracte i si són executats per eines automatitzades, a rebre les dades en un format estructurat, normalment utilitzat i llegible per ordinador i, quan sigui tècnicament possible, a un altre controlador sense impediments.

Els titulars de les dades tenen el dret de retirar el seu consentiment en qualsevol moment amb fins de màrqueting i / o perfils i oposar-se a el processament de les seves dades per a fins de màrqueting, incloent perfils relacionats amb el marketing directe. No obstant això, si un titular de dades prefereix ser contactat per a aquesta finalitat exclusivament per mitjans tradicionals, és possible que ell / a expressi la seva oposició només a la recepció de comunicacions per mètodes automatitzats. 

Els titulars de dades tenen dret a presentar una queixa a l’autoritat de supervisió competent en l’Estat membre on resideixen o on treballen o a l’Estat membre en què s’hagi produït la suposada infracció.