GABIONS DE DOBLE TRENAT

Gabió

   Som els líders mundials indiscutibles en la fabricació, disseny i subministrament de gabions. Els nostres gabions són gàbies que s’han dissenyat amb malla hexagonal teixida amb Doble Trenat de filferro d’acer. Lliurats desmuntat, els nostres gabions s’uneixen i després s’omplen de pedres a peu d’obra.

   Hi ha nombroses utilitzacions per aquestes unitats modulars i típicament formen estructures flexibles, permeables i monolítiques tals com murs de contenció, revestiments de canals, estructures de control hidràulic i protecció contra l’erosió. També s’utilitzen cada cop més en aplicacions arquitectòniques.

   Els nostres gabions estan fets de filferro d’acer d’alta qualitat Galmac® C3, amb un revestiment metàl·lic amb un aliatge composat per 90% de Zinc, 10% d’Alumini i terres rares, d’alta resistència per assolir una protecció contra la corrosió a llarg termini. S’aplica a més un revestiment polimèric protector addicional per gabions que s’utilitzin en entorns més agressius o a on calgui una vida útil major.

   Amb la fi de reforçar l’estructura, tots les bores dels panells van rematats amb un filferro de major diàmetre.

   Hem afegit a la nostra gama de recobriments el nostre nou revestiment de polímer Polimac® per oferir una solució per aquells projectes que requereixen millors rendiments ambientals i tècnics que el PVC i que els productes de malla amb recobriment orgànic existents al mercat.

   Els nostres gabions es produeixen a les fàbriques del grup Maccaferri d’arreu del mon. El sistema de gestió i producció està certificat segons la norma ISO 9001.

   A les fàbriques triades, la malla de gabió es produeix segons el RCP – Reglament de construcció de producte 305/2011, amb marcatge CE de conformitat amb ETA-09/0414

Illa Tercera (Açores – Portugal)

GABIÓ JUMBO

   Els nostres Gabions Jumbo s’utilitzen en projectes d’enginyeria civil a gran escala a on es requereixen per construir grans volums de gabions. Idèntic en concepte als nostres gabions regulars, diferenciat en que els gabions Jumbo són molt més grans!

   Permet al contractista instal·lar unitats de gabions de una manera més ràpida i eficient, degut a les economies d’escala de les unitats i al procés de construcció.

   El gabió jumbo és lliurat en kit, els nostres gabions s’uneixen i s’omplen de pedres a l’obra mateix.

   Els nostres gabions estan fets de filferro d’acer d’alta qualitat, que està fortament galvanitzat per proporcionar protecció contra la corrosió a llarg termini. Un revestiment polimèric protector addicional s’aplica també per gabions que s’utilitzaran en entorns més agressius o bé a on es requereix una vida més amplia del disseny.

   Amb l’objectiu de reforçar l’estructura, totes les bores dels panells de malla que uneixen les ribes porten un filferro que té un major diàmetre.

   Hem afegit a la nostra gama de recobriments el nostre nou revestiment de polímer Polimac® per oferir una solució per aquells projectes que requereixen millors rendiments ambientals i tècnics que el PVC i que els productes de malla amb recobriment orgànic existents al mercat.

Arcs de Valdevez – Visabeira – Portugal