FILFERRO PLASTIFICATO I FILFERRO POLIMAC®, FABRICATS PER EXTRUSIÓ

   El Filferro galvanitzat i plastificat és un producte dirigid principalment al sector del tancament industrial (xarxa simple torsió), agricultura, hivernaclers i bricolatge.

FILFERRO REVESTIT METALLIC (Zn o Zn90Al10) & PLASTIFICAT i FILFERRO POLIMAC® FABRICATS PER EXTRUSIÓ

Diàmetre

De 2,40 mm a 4,1 mm

Resist. galvanitzat recuit

400-600 MPa

Resist. galvanitzat dur

600-1000 MPa

Colors

Verd RAL 6005 (altres colors sota comanda)

Gris Gabió (PoliMac®) 

   Les condicions ambientals són cada cop més agressives. La freqüència i severitat de la exposició està augmentant. Les característiques tècniques dels materials d’enginyeria tenen que respondre a les necessitats de un món canviant.

   Avui en dia, gran part de les solucions en geotècnia requereixen materials que suportin ambients cada cop més agressius i inclús abrasius en els que s’utilitzen aquest materials.

   Aquestes condicions poden afectar al revestiment del polímer i posteriorment danyar el filferro d’acer. 

   Per respondre a les necessitats de un món en transformació, Maccaferri ha desenvolupat PoliMac®, un nou recobriment per malla hexagonal de doble trenat que pot assolir el rendiment tècnic requerit en projectes hidràulics, geotècnies i de control de l’erosió i protecció ambiental de màxima exigència.

   PoliMac® maximitza la longevitat i l’eficiència del filferro i dels seus derivats a través del seu rendiment mecànic millorat i de la seva major resistència química.