ROCKFALL – BARRERES CONTRA FLUIXE DE RUNES (DEBRIS FLOW)

Barreres contra Flux de Runes (Debris Flow)

   La nostra sèrie DF de barreres contra flux de runes ha estat desenvolupada per contenir els fluxos de sòl / aigua (fluxos de runes) o lliscament superficials en pendents, canals i canaletes.

   Les barreres DF estan personalitzades per adaptar-se a les dimensions del projecte. Després del impacte per el flux de runes, la Barrera DF es deforma progressivament amb els frens de compressió i sistemes d’absorció d’energia. La pressió hidrostàtica del flux es dissipa ràpidament un cop que el flux de runes ha estat aturat, deixant la runa de major volum dins la barrera.

Barreres Atenuadores / Híbrides

   Fortament basades en les nostres barreres dinàmiques de caigudes de rocs, el nostres Sistemes Híbrids i Atenuadors combinen les capacitats d’absorció d’energia d’una barrera dinàmica, amb les avantatges de baix valor de manteniment de les malles de revestiment. En lloc de ser fixada a un cable de suport inferior, la malla de intercepció és més llarga i revesteix la part inferior de la vessant. Per tant, un roc en moviment no és capturat i aturat com en una barrera rockfall tradicional, després del impacte amb la barrera el roc descendeix la vessant avall, frenada per la malla fins el peu del talús.

   Sistemes Híbrids i atenuadors són utilitzats en vessants a on hi ha espai disponible per deixar material sota la barrera a on els rocs reposaran finalment sense provocar danys.

   Les nostres barreres atenuadores i híbrides són subministrades en forma de kit; tots els components (excepte anclatges) són subministrats en el kit, incloent panell de malla, pals, plaques de base, frens, cables i clips.