HISTÒRIA

  Mes de 110 anys d’experiència Enginyant solucions en geotècnia, en el sector de la construcció, del tractament del sòl, o en la industria a partir del filferro d’acer i dels seus derivats, respectant sempre la integració mediambiental, paisatgística, i la sostenibilitat futura.

Al 1908, en una de les primeres fases de creixement i expansió de l’empresa italiana Officine Maccaferri, i fent us del esperit emprenedor que encara perdura, fou constituïda la societat A. Bianchini Ingeniero, S.A. pel Sr. Gaetano Maccaferri, juntament amb el Sr. Armando Bianchini i els enginyers Sr. Luciano Toso i Sr. Alfredo Ramoneda, per establir a Espanya una activitat relacionada amb la protecció i el tractament del sol.

 

  Els gabions varen tenir una ràpida implantació, sobre tot en el sector hidrològic. Gràcies a les seves característiques tècniques, permetien una eficaç correcció de les lleres hidràuliques donant a la vegada, protecció al territori.

   Tot i les turbulències polítiques dels anys 20 i 30 del segle passat, el considerable creixement de la companyia va fer necessària la construcció d’una nova fàbrica. El emplaçament escollit fou la ciutat de Barcelona, al carrer Espronceda, en el barri del Poble Nou, i fou inaugurat l’any 1940.

   A les dècades següents el creixement de la empresa, l’augment exponencial de la producció i el llançament de nous productes va fer novament necessària la construcció d’una fàbrica més gran, amb unes instal·lacions i maquinària en línia amb la demanda de productes i la capacitat tècnica de la empresa:

El 1968 es va inaugurar la nova planta a Montornès del Vallès

   L’expansió de l’activitat a diversos països del mon ha enfortit la imatge de Bianchini que avui en dia és líder en solucions de geotècnia i medi ambient, en el marc del Grup Maccaferri, sense oblidar la importància de la seva trefileria en acer de baix carbó, amb una àmplia gama de filferros revestits metàl·lics de darrera generació: galvanitzats, revestits metàl·lics amb aliatge de Zinc-Alumini, com el GalMac® Green o el GalMac® C3, i revestiments orgànics per extrusió com el PoliMac®, o bé com la família de filferros GaBIARQ®, filferro galvanitzat i filferro galvanitzat lacat personalitzat per morrions de vins espumosos, cava, prosecco, champagne… o altres….

El 2018 la fàbrica de Montornès assoleix els 50 anys d’existència….

…I el passat 9 de novembre de 2018, A. Bianchini Ingeniero S.A. va celebrar 110 anys d’existència en “el Cafè de la Pedrera”, a la emblemàtica Casa Milà de Barcelona del arquitecte Antoni Gaudí,

CERTIFICATS DE GESTIÓ DE LA QUALITAT ISO 9001:2015_2024

  La Certificació és un mecanisme per acreditar la maduresa en la qualitat dels processos de treball de les organitzacions i una metodologia d’avaluació amb validesa internacional. Es la porta d’entrada a la Millora Continua i la Competitivitat. Aquests certificats són la millor garantia de qualitat per els nostres clients.

 

  • Entitat emissora: Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR)
  • Descripció: Certifica que el Sistema de Gestió de Bianchini ha estat auditat i trobat conforme amb les exigències d’aquesta norma.
  • El certificat s’aplica a: Sistema de Gestió de la Qualitat.
  • Abast de la Certificació: Producció i/o comercialització de: Filferros, enreixats, gabions, geosintètics i altres productes complementaris para el control del sòl.

Descarregar arxius adjunts:    

CERTIFICAT DE QUALITAT ISO 9001:2015_2024