BARRERES ACÚSTIQUES: SONICMAC GNB

   El Sistema SonicMAC GBN és un biomur que proporciona una extraordinària capacitat d’aïllament acústic, molt por sobre dels dispositius estàndar (panells). Es tracta d’un dispositiu per la reducció del soroll de molt baix impacte ambiental basat en el sistema Green Terramesh® de Maccaferri.

   El sistema es construeix a partir d’una estructura metàl·lica i elements modulars que s’omplen, compacten i apilen un sobre l’altre per formar el biomur. Els mòduls i components son pre-fabricats en les nostres fàbriques per reduir el temps de muntatge en obra.

   Pes Propi                                               (EN 1794-1:2011 Anex B.2)

   Nominal height

 

   H= 4,0 m

77.80 kN/m

   H = 3,4 m

62.10 kN/m

   H = 2,7 m

47.50 kN/m

   H = 2,0 m

34.00 kN/m

   És un nou concepte de pantalla acústica que no només permet la integració en el entorn des de la seva instal·lació, sinó que gràcies a les característiques de la part superior de la barrera, permet el seu us com jardinera i en conseqüència facilita una possible revegetalització mitjançant plantes trepadores de dalt a baix en complement a les que es desitgin instal·lar en la base.

   SonicMAC GBN és un sistema durable, ràpid de construir i en comparació amb solucions similars té un baix cost de manteniment i no requereix fonaments formals.

   És un sistema compatible amb nombroses especies de plantes, que poden seleccionar-se en funció del entorn particular en el qual es vulgui col·locar la pantalla.

   El instal·lador / contractista només ha de respectar el Manual de muntatge i instal·lació subministrat per poder gaudir de les prestacions declarades en la certificació CE obligatòria segons EN 14388: 2015: Dispositius reductors de soroll de transit en carreteres – Especificacions” al tractar-se de una norma harmonitzada segons la Directiva 89/106/CEE.