ROCKFALL – BARRERES ANTI-ALLAUS

Barreres anti-allaus

   Les nostres xarxes i barreres anti-allaus de neu redueixen considerablement el risc d’allau. Són projectades per estabilitzar el mantell de neu en l’àrea potencial de inici de l’allau, evitant així el seu desencadenament.

   El volum de neu exerceix una pressió, que és absorbida per les xarxes i transmesa al solo mitjançant un sistema de micro pilotes i punts de fixació mitjançant anclatges de cable. La flexibilitat del nostre sistema de barreres anti-allaus de neu resulta clau en la reducció de les càrregues exercides sobre la estructura, permetin una instal·lació més eficient.

   Les nostres barreres anti-allaus de neu estan certificades por el Institut Federal Suïs de Investigació del comportament de la Neu i Allaus de Davos, estan aprovades per la Comissió Federal Especialitzada en Allaus i Caiguda de Rocs (EKLS) i estan homologades per el Departament Federal de Medi-Ambient (BAFU-FOEN).

ErdoX Snow

   Les estructures ErdoX Snow són mesures de protecció que es col·loquen en les zones de inici de l’allau i estabilitzen el mantell de neu. Això limita els volums de neu que poden moure’s reduint el risc general de perill d’allaus. L’estructura de suport ErdoX Snow és una unitat modular amb un element únic d’anclatge. Compta amb una estructura de panell cruciforme frontal fabricat amb bigues d’acer galvanitzades en calent (EN ISO 1461:2009) que permet unions ràpides. Un dels dos feixos es divideix en dues parts connectades para facilitar el transport d’“unitats plegades”