Fillferro GaBIARQ®: filferro galvanitzat i filferro galvanitzat pintat per us en gabbiette (‘morrions atura–taps) d’ampolles de champagne, prosecco, cava i begudes espumoses

 

   Amb més de 20 anys d’experiència fabricant filferro galvanitzat en calent desenvolupat especialment pel sector del Champagne, Prosecco, Cava i altres begudes espumoses

   Produït en bobines col·locades en cistelles de malla electrosoldada, existeix la possibilitat de subministrar diversos colors personalitzats com el negre, or, blanc, blau, etc..

GaBIARQ®

FILFERRO GALVANITZAT (I LACAT) PER MORRIONS

Diàmetre

De 0,95 mm a 1 mm

Quantitat de Zn

 Min 35 g/m2

Quantitat de revestiment organic

10-15 µM

Resistència a la ruptura

320-450 MPa

  • GaBIARQ® és un filferro respectuós amb el medi ambient: lliure de metalls pesats.
  • De mitjana un filferro GaBIARQ® ® conté més del 50% d’acer reciclat.
  • GaBIARQ® compleix amb els requisits de la directiva europea RoHS 2002/95/CE i de les seves actualitzacions i els seus annexes.
  • GaBIARQ® compleix amb els requisits relatius al contacte alimentari.
  • GaBIARQ® lacat, resisteix els processos de rentat, denominats de “pasteurització” *.

*A. Bianchini Ingeniero S.A. garantitza les prestacions del filferro d’acord amb la fitxa tècnica del producte.